Home Teknologia Mikä on sairaalalaitteita ostavien sairaaloiden ostoprosessi?

Mikä on sairaalalaitteita ostavien sairaaloiden ostoprosessi?

by Everest Kyng

On olemassa koko prosessi, joka sairaaloiden on käytävä läpi ennen kuin ne ostavat yhden sairaalalaitteen. He tekevät tämän prosessin useista eri syistä, ja siihen voi liittyä useita sairaalan eri osastoja. Heidän on varmistettava, että jokainen heidän ostamansa laite on kulloinkin käytössä olevan tekniikan standardien mukainen, jotta he voivat tarjota potilailleen parasta ja tarkinta tietoa. Heidän on myös pysyttävä budjettinsa rajoissa, jotta sairaala pysyy käynnissä.

Sairaalalaitteiden hankintaprosessi lähtee liikkeelle strategisesta suunnittelusta. Tämän tehtävän hoitaa yleensä sairaalan korkea-arvoinen henkilökunta. Täällä he miettivät, millaisia palveluja sairaala tarjoaa ja millaisia laitteita he voisivat ostaa, mikä täydentäisi näitä palveluja parantaakseen niitä. Heidän on tutkittava heidän saatavillaan olevaa uutta innovatiivista teknologiaa määrittääkseen, olisiko se paras heidän tarjoamilleen palveluille. Heidän on oltava jatkuvasti ajan tasalla markkinoilla olevista uusista teknologioista.

Sen jälkeen heidän on siirryttävä arviointivaiheeseen, jossa he keskustelevat kustannustehokkuudesta ja hyödystä, jota se toisi sairaalalle kokonaisuudessaan. Tämä edellyttäisi enemmän henkilöstöä, mukaan lukien kirjanpitäjät. Hankinta on prosessin seuraava vaihe, ja se sisältää lääketieteellisiä laitteita koskevien ehdotusten tekemisen, hankintaneuvottelut lääkinnällisiä laitteita koskevan yrityksen kanssa, jolta he ovat päättäneet ostaa, sopimuksen valmistelun ja lopuksi sopimuksen tekemisen, joka antaa lääkeyhtiölle vihreää valoa toimittaakseen ostetut laitteet sairaalaan.

Tämä koko prosessi, jonka sairaala käy läpi ostaakseen lääketieteellisiä laitteita, on melko pitkä prosessi ja voi viedä jonkin aikaa, mutta jos kaikkea ei ajatella kunnolla, he voivat käyttää paljon rahaa laitteeseen, joka ei ole kovin hyödyllisiä niiden tarjoamille palveluille. Teknologia on avainsana tässä prosessissa, ja potilaan hyvinvointi on tärkein huolenaihe. Sairaalan henkilökunnan on huolehdittava siitä, että laitteet eivät ainoastaan auta tekemään palveluistaan tehokkaampia ja ajanmukaisempia, vaan myös siitä, että laitteet ovat kustannustehokkaita sekä hänelle että potilaalle.

You may also like